Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody Numeryczne dla Równań Różniczkowych Zwyczajnych ()
Efekt kształcenia:
Zna matematyczne podstawy teorii algorytmów i konstrukcji schematów rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W06
    2) jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań
  • MAT2A_W11
    zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce