Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Równania Fizyki Matematycznej II ()
Efekt kształcenia:
Potrafi rozróżniać różne typy równań różniczkowych cząstkowych rzędu drugiego. Rozróżnia podstawowe typy zagadnień początkowo-brzegowych.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W02
    dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych
  • MAT2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej