Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Równania Fizyki Matematycznej II ()
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętności praktycznego stosowania różnych działów analizy matematycznej oraz funkcjonalnych do rozwiązywania problemów matematycznych. Potrafi analizować treści fizyczne uzyskanych rozwiązań.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U05
    swobodnie posługuje się narzędziami analizy, w tym rachunkiem różniczkowym i całkowym (w szczególności całką krzywoliniową i powierzchniową), elementami analizy zespolonej i fourierowskiej
  • MAT2A_U09
    posługuje się językiem oraz metodami analizy funkcjonalnej w zagadnieniach analizy matematycznej i jej zastosowaniach, w szczególności wykorzystuje własności klasycznych przestrzeni Banacha i Hilberta