Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Równania Fizyki Matematycznej II ()
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę pogłębiania swojej wiedzy. Docenia pracę w grupie, umie dobrze sformułować pytanie.
Powiązania z KEU:
 • MAT2A_K01
  zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
 • MAT2A_K02
  potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
 • MAT2A_K06
  potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych
 • MAT2A_K07
  potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych