Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Topologia różniczkowa
Efekt kształcenia:
zna przykłady stosowania topologii różniczkowalnej w innych dziedzinach matematyki czystej i stosowanej i naukach przyrodniczych
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U04
    w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności
  • MAT2A_U14
    w wybranej dziedzinie potrafi przeprowadzać dowody, w których stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów matematyki
  • MAT2A_U17
    rozpoznaje struktury matematyczne (np. algebraiczne, geometryczne) w teoriach fizycznych