Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Multi scale numerical modelling in metallurgy and materials science
Efekt kształcenia:
Has the ability to analyze and interpret obtained results from the implemented model.
Powiązania z KEU: