Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie Ryzykiem - Studium Przypadków
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe rodzaje ryzyka finansowego
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W09
    zna podstawy modelownia stochastycznego w matematyce finansowej i aktuarialnej lub w naukach przyrodniczych, w szczególności fizyce, chemii lub biologii