Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie Ryzykiem - Studium Przypadków
Efekt kształcenia:
Zna klasyczne instrumenty pochodne osłony przed ryzykiem
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W07
    3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej