Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie Ryzykiem - Studium Przypadków
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać analizy ryzyka finansowego w firmie
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U16
    potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki
  • MAT2A_U18
    potrafi stosować procesy stochastyczne jako narzędzie do modelowania zjawisk i analizy ich ewolucji