Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie Ryzykiem - Studium Przypadków
Efekt kształcenia:
Potrafi dobrać optymalną strategię osłony przed ryzykiem
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U18
    potrafi stosować procesy stochastyczne jako narzędzie do modelowania zjawisk i analizy ich ewolucji