Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Równania Różniczkowe Cząstkowe
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie uzyskiwać informacje z podręczników, czasopism, internetu
Powiązania z KEU:
  • MAT1A_U22
    potrafi zinterpretować układ równań różniczkowych zwyczajnych w języku geometrycznym, stosując pojęcie pola wektorowego i przestrzeni fazowej
  • MAT2A_K06
    potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych