Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie Liniowe
Efekt kształcenia:
Zna algorytm sympleks, jego wlasności i zastosowania.
Powiązania z KEU:
 • MAT1A_W04
  zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki
 • MAT1A_W06
  zna wybrane pojęcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogości i matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki
 • MAT2A_W08
  zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia
 • MAT2A_W11
  zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce