Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Programowanie Liniowe
Efekt kształcenia:
Zna i umie stosować metody sieciowe.
Powiązania z KEU:
 • MAT1A_W05
  zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania
 • MAT1A_W06
  zna wybrane pojęcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogości i matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki
 • MAT1A_U25
  rozpoznaje problemy, w tym zagadnienia praktyczne, które można rozwiązać algorytmicznie; potrafi dokonać specyfikacji takiego problemu
 • MAT2A_U17
  rozpoznaje struktury matematyczne (np. algebraiczne, geometryczne) w teoriach fizycznych
 • MAT2A_U19
  rozumie matematyczne podstawy analizy algorytmów i procesów obliczeniowych
 • MAT2A_U20
  potrafi konstruować algorytmy o dobrych własnościach numerycznych, służące do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów matematycznych
 • MAT2A_U21
  umie stosować metody komputerowo wspomaganego dowodzenia twierdzeń oraz logicznego wspomagania weryfikacji i specyfikacji programów