Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
DISCRETE MODELS OF FINANCIAL MARKETS
Efekt kształcenia:
The student will know how the "no arbitrage" priciple can be used to derive pricing formulae in discrete markets for basic derivatives.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U01
    posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów
  • MAT2A_U03
    posiada umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych
  • MAT2A_U14
    w wybranej dziedzinie potrafi przeprowadzać dowody, w których stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów matematyki