Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Operator Theory
Efekt kształcenia:
-Student understands general pronciples governing the behaviour of linear rquations. He (she) knows basic methods of investigating linear operators in various situations and knows their relations to other branches of mathematics
Powiązania z KEU:
 • MAT2A_W03
  zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki
 • MAT2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
 • MAT1A_U37
  posługuje się co najmniej jedenym językiem obcym na poziomie średniozaawansowanym (B2)
 • MAT2A_U22
  posługuje się językiem angielskm na poziomie średniozaawansowanym (B2) oraz na poziomie wystarczającym do czytania literatury fachowej