Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Operator Theory
Efekt kształcenia:
-Student knows basic results from sectral theory of bounded (as well as unbounded) linear operators on Hilbert spaces and examples of their applicationsapplications
Powiązania z KEU:
 • MAT2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
 • MAT2A_W06
  2) jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań
 • MAT2A_W07
  3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
 • MAT2A_W05
  ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki: 1) zna większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody