Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Operator Theory
Efekt kształcenia:
-Student can use different methods of estimatimating action of a given operator T, depending on the chosen model. He /she can apply informations on the spectrum of T and its parts. Student can recognize structures related to systems of commuting operators, by using Banach and Hilbert space techniques
Powiązania z KEU:
 • MAT2A_U09
  posługuje się językiem oraz metodami analizy funkcjonalnej w zagadnieniach analizy matematycznej i jej zastosowaniach, w szczególności wykorzystuje własności klasycznych przestrzeni Banacha i Hilberta
 • MAT2A_U10
  potrafi stosować metody algebraiczne (z naciskiem na algebrę liniową) w rozwiązywaniu problemów z różnych działów matematyki i zadań praktycznych
 • MAT2A_U13
  umie, na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i na piśmie, metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów, logiki i teorii mnogości
 • MAT1A_U37
  posługuje się co najmniej jedenym językiem obcym na poziomie średniozaawansowanym (B2)
 • MAT2A_U22
  posługuje się językiem angielskm na poziomie średniozaawansowanym (B2) oraz na poziomie wystarczającym do czytania literatury fachowej