Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Równania Rekurencyjne 1
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe pojęcia teorii równań różnicowych jednowymiarowch. Zna twierdzenia o istnieniu i jednoznaczności rozwiązań.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W02
    dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych
  • MAT2A_W07
    3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej