Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Równania Rekurencyjne 1
Efekt kształcenia:
Student umie rozwiązywać konkretne klasy równań rekurencyjnych i umie je zastosować w problemach nauk technicznych i przyrodniczych, ekonomicznych, socjologicznych i innych.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U16
    potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki