Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Równania Rekurencyjne 1
Efekt kształcenia:
Student umie korzystać z literatury i samodzielnie wyszukiwać potrzebne informacje w istniejącej literaturze.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K01
    zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
  • MAT2A_K06
    potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych