Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Równania Rekurencyjne 1
Efekt kształcenia:
Student umie precyzyjnie przekazać swoje myśli w formie ustnej i pisemnej.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K02
    potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
  • MAT2A_K05
    rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
  • MAT2A_K07
    potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych