Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ekonometria Finansowa
Efekt kształcenia:
orientuje się w podstawach statystyki (zagadnienia estymacji i testowanie hipotez) oraz w podstawach statystycznej obróbki danych
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U11
    zna podstawowe rozkłady probabilistyczne i ich własności; potrafi je stosować w zagadnieniach praktycznych
  • MAT2A_U12
    orientuje się w podstawach statystyki (zagadnienia estymacji i testowanie hipotez) oraz w podstawach statystycznej obróbki danych
  • MAT2A_U16
    potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki