Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Matematyka Ubezpieczeń na Życie
Efekt kształcenia:
Zna podstawy modelowania stochastycznego w matematyce aktuarialnej
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W09
    zna podstawy modelownia stochastycznego w matematyce finansowej i aktuarialnej lub w naukach przyrodniczych, w szczególności fizyce, chemii lub biologii