Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Matematyka Ubezpieczeń na Życie
Efekt kształcenia:
Potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K03
    potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter
  • MAT2A_U02
    posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze
  • MAT2A_U15
    potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać; w szczególności jest w stanie nawiązać kontakt ze specjalistami w swojej dziedzinie, np. rozumieć ich wykłady przeznaczone dla młodych matematyków