Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Matematyka Ubezpieczeń na Życie
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K05
    rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej