Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Studyjna produkcja dźwięku (P)
Efekt kształcenia:
Uczestnik kursu umie przedstawic kolejność pracy nad produkcją płyty długograjacej oraz singla.
Powiązania z KEU:
 • IAK1A_W09
  ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle
 • IAK1A_W19
  zna elementy toru elektroakustycznego, rodzaje występujących w nim urządzeń i ich przeznaczenie, charakteryzujące je parametry i sposoby ich pomiaru
 • IAK1A_W20
  zna i rozumie procesy rejestracji, przetwarzania, archiwizacji, transmisji i odtwarzania dźwięku
 • IAK1A_W21
  zna zasady którymi musi się kierować inżynier dźwięku aby wykreować obraz sceny akustycznej o pożądanych cechach
 • IAK2A_W11
  ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, marketingu i prowadzenia działalności gospodarczej lub zna rolę producenta muzycznego i jego kompetencje oraz zasady współpracy z innymi uczestnikami procesu produkcji muzycznej