Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Studyjna produkcja dźwięku (P)
Efekt kształcenia:
Uczestnik kursu potrafi przedstawic proces produkcji remiksu audio
Powiązania z KEU:
 • IAK1A_W20
  zna i rozumie procesy rejestracji, przetwarzania, archiwizacji, transmisji i odtwarzania dźwięku
 • IAK1A_W21
  zna zasady którymi musi się kierować inżynier dźwięku aby wykreować obraz sceny akustycznej o pożądanych cechach
 • IAK2A_W01
  ma wiedzę o interdyscyplinarnym charakterze akustyki, jej podstawowych działach (akustyka fizyczna, strukturalna, architektoniczna, muzyczna, mowy, elektroakustyka, ultradźwięki itp.), ich związku z innymi dziedzinami nauki i wynikającymi stąd różnorodnymi zastosowaniami w diagnostyce, medycynie, badaniach nieniszczących i innych
 • IAK2A_W05
  zna fizjologiczną budowę narządu słuchu oraz rozumie zależności między fizycznymi parametrami dźwięków a subiektywnie odbieranymi przez słuch wrażeniami dźwiękowymi
 • IAK2A_W10
  zna elementy systemów dźwiękowych oraz metody nagłośnienia przestrzeni ograniczonych i otwartych
 • IAK2A_W11
  ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, marketingu i prowadzenia działalności gospodarczej lub zna rolę producenta muzycznego i jego kompetencje oraz zasady współpracy z innymi uczestnikami procesu produkcji muzycznej