Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Studyjna produkcja dźwięku (P)
Efekt kształcenia:
Student zna nowoczesne narzędzia do produkcji muzycznej
Powiązania z KEU:
 • IAK2A_W06
  ma uporządkowaną wiedzę na temat rejestracji sygnałów wibroakustycznych i technologii monitorowania procesów wibroakustycznych lub na temat technologii cyfrowej rejestracji, percepcyjnego kodowania i dekodowania oraz odtwarzania sygnałów dźwiękowych
 • IAK2A_W07
  zna zasady i techniki nagłaśniania przestrzeni zamkniętych i otwartych lub aktywnej redukcji hałasu i aktywnej redukcji drgań
 • IAK2A_W10
  zna elementy systemów dźwiękowych oraz metody nagłośnienia przestrzeni ograniczonych i otwartych
 • IAK2A_W11
  ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, marketingu i prowadzenia działalności gospodarczej lub zna rolę producenta muzycznego i jego kompetencje oraz zasady współpracy z innymi uczestnikami procesu produkcji muzycznej