Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Stochastyczne Problemy Odwrotne
Efekt kształcenia:
Zna główne pojęcia, koncepcje i twierdzenia teorii stochastycznych problemów odwrotnych
Powiązania z KEU:
 • MAT2A_W01
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki
 • MAT2A_W03
  zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki
 • MAT2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
 • MAT2A_W06
  2) jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań
 • MAT2A_W12
  zna dobrze co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych i jeden pakiet do statystycznej obróbki danych