Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Dobór i projektowanie metali i stopów do zastosowań technicznych
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę na temat sposobów wytwarzania i doboru metali i ich stopów, selekcji i wyznaczania własności materiałów metalicznych. Potrafi usystematyzować poszczególne grupy stopów pod kątem zastosowania jako materiały konstrukcyjne i funkcjonalne
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W15
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową