Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Dobór i projektowanie metali i stopów do zastosowań technicznych
Efekt kształcenia:
Student potrafi ujawnić mikrostrukturę materiału i powiązać ją z własnościami. Potrafi dobrać i wykonać odpowiednie badania mechaniczne pod kątem zastosowania materiału.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U13
    potrafi wykonywać badania struktury i własności mechanicznych i fizykochemicznych materiałów inżynierskich