Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Dobór i projektowanie metali i stopów do zastosowań technicznych
Efekt kształcenia:
Student potrafi wskazać możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_K01
    rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych