Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Dobór i projektowanie metali i stopów do zastosowań technicznych
Efekt kształcenia:
Student na podstawie dostępnych baz danych materiałowych potrafi dobrać metal lub stop do konkretnego zastosowania inżynierskiego.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać selekcji i interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie