Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Obraz powielony - grafika i fotografia w komunikacji wizualnej
Efekt kształcenia:
W czasie wykonywania projektu oraz studium przypadku efektywnie organizuje własną pracę, potrafi w stopniu zaawansowanym krytycznie ocenić jej postępy .
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_K06
    Rozumie w sposób pogłębiony problematykę etyczną związaną z pracą naukową i zawodową. Przestrzega i rozwija jej zasady i nakłania innych do działania na rzecz przestrzegania tych zasad.