Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fraktale
Efekt kształcenia:
zna pojęcia i zasadnicze fakty w dziedzinie matematyki poznanej na seminarium
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W05
    ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki: 1) zna większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody