Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fraktale
Efekt kształcenia:
umie przeczytać ze zrozumieniem artykuł w matematycznym czasopiśmie naukowym w języku angielskim
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W06
    2) jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań
  • MAT2A_K06
    potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych