Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fraktale
Efekt kształcenia:
potrafi przygotować referat na podstawie przeczytanego artykułu
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W02
    dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych
  • MAT2A_K02
    potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
  • MAT2A_U03
    posiada umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych