Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Akustyczne badania materiałów
Efekt kształcenia:
Potrafi dobrać aparaturę ultradźwiękową oraz oprzyrządowanie.
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_U04
    Absolwent potrafi zaprojektować aparaturę chemiczną lub proces technologiczny z wykorzystaniem technik analitycznych i przybliżonych, zgodnie z metodologią BAT
  • IMT2A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie