Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mikroskopia Optyczna w badaniach materiałów
Efekt kształcenia:
Zna podstawy mikroskopii optycznej oraz jej wykorzystanie do badań materiałów
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_W01
    Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia szeroko pojętej chemii, z zakresu surowców i materiałów, fizykochemii procesów ich wytwarzania i użytkowania, jak również odpadów przemysłowych oraz ich wykorzystania w ochronie środowiska
  • IMT2A_W03
    Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie inżynierii materiałowej oraz ma poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych oraz modelowaniu procesów