Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mikroskopia Optyczna w badaniach materiałów
Efekt kształcenia:
Potrafi analizować otrzymane wyniki i wyciągać logiczne wnioski
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_U04
    Absolwent potrafi zaprojektować aparaturę chemiczną lub proces technologiczny z wykorzystaniem technik analitycznych i przybliżonych, zgodnie z metodologią BAT
  • IMT2A_U04
    Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań typowych dla inżynierii materiałowej uwzględniających kryteria doboru materiału i procesu wytwórczego