Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę na temat różnych branż produkcji przemysłowej ceramiki i szkła.
Powiązania z KEU:
  • CER1A_W04
    Surowce naturalne i surowce pochodzenia przemysłowego oraz zasady ich doboru do danej technologii a także zasady projektowania materiałowego, podstawy technologii i metody badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych, szklano-krystalicznych i kompozytowych.