Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość wpływu jakości materiałów na ochronę środowiska i jakość życia.
Powiązania z KEU:
  • CER1A_K02
    Kompetentnego pełnienia funkcji zawodowych w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej, umiejętności pracy zespołowej, działalności na rzecz środowiska oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.