Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętności w zakresie opisu podstawowych technologii ceramiki i szkła oraz określenia ich znaczenia w rozwoju społeczeństw.
Powiązania z KEU:
  • CER1A_U02
    Korzystać z programów i aplikacji do prowadzenia obliczeń, tworzenia grafik, modelowania i projektownia materiałów, wyrobów i procesów technologicznych, a także pozyskiwać i przetwarzać informacje z różnych źródeł, krytycznie je oceniać oraz wykorzystywać w praktyce inżynierskiej.