Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seminarium inżynierskie
Efekt kształcenia:
Student potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie prezentacji
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje w języku polskim i języku obcym z literatury, baz danych i innych źródeł, dokonywać ich interpretacji, formułować i uzasadniać opinie dotyczące zadań inżynierskich.