Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praca magisterska
Efekt kształcenia:
Student ma rozszerzoną wiedzę w problematyce, której dotyczy temat pracy magisterskiej
Powiązania z KEU:
  • CER2A_W04
    Zna i rozumie w pogłębionym stopniu procesy i zjawiska zachodzące podczas technologii wytwarzania szkła, ceramiki szklachetnej i artystycznej, szkliw i angob, jak również materiałów metalicznych, polimerowych i kompozytowych. Zna i rozumie metody zdobienia ceramiki i szkła oraz wdrażania projektów do praktyki przemysłowej