Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praca magisterska
Efekt kształcenia:
Student zna zasady stosowania przepisów prawnych i norm i ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich
Powiązania z KEU:
  • CER2A_W05
    Zna i rozumie dylematy wykonawcze, ekonomiczne, prawne i zawodowe związane z kierunkiem studiów. Zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich, a także zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości.