Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Antropologia obrazu i widowisk
Efekt kształcenia:
Ma świadomość znaczenia antropologii dla rozumienia współczesnych procesów przemian kultury medialnej.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_K09
    Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.