Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Antropologia obrazu i widowisk
Efekt kształcenia:
Zna zależności między technologiami a zmianami w kulturze audiowizualnej.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W19
    Zna szczegółowo historyczno-artystyczne epoki artystyczne od pradziejów po współczesność. Posiada wiedzę o genezie i funkcjach dzieła sztuki, zna i rozróżnia dziedziny i specyfikę sztuk pięknych.
  • KLT2A_W22
    Zna gruntownie terminy związane z medioznawstwem i naukami o komunikowaniu, ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych i instytucji okołomedialnych.