Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Antropologia obrazu i widowisk
Efekt kształcenia:
Zna zaawansowane metody badań i interpretacji artefaktów kulturowych w obrębie antropologii.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W07
    Wszechstronnie zna główne kierunki rozwoju kulturoznawstwa
  • KLT2A_W18
    Posiada zaawansowaną wiedzę o poznawczej, komunikacyjnej, kulturotwórczej i społecznej roli języka.