Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Animacja w kulturze wizualnej
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie dokonać krytycznej analizy artefaktów kultury audiowizualnej zwłaszcza animacji w kontekście odpowiednich teorii i koncepcji humanistycznych i społecznych wykorzystując właściwą dla nich terminologię.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U05
    Poprawnie stosuje poznaną rozszerzoną terminologię kulturoznawczą.